โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวปวีณา ป้องมาลี การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
โรงเรียนเซนต์โยเซฟกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
       2 นางสาวพฤกษา โจสำราญ การเงินการธนาคาร /2556
แขวงการทางสกลนครที่1
สกลนคร
       3 นางสาวปวีณ์นันท์ วิพรมหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา
       4 นางสาวพรรณี แก้วสอนดี รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       5 นางสาวมัลลิกหา แวงเลิศ การตลาด /2556
sparsha slimming center สาขาบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
       6 นางสาวพรพิมล อิธิแสน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
สำนักงานการปฎิรูที่ถิ่น
สกลนคร
       7 นางสาวปรียานุช สริพันธ์ การจัดการทั่วไป/2555
-
       8 นางสาวเอื้อมฟ้า ลำมะสะ การจัดการทั่วไป/2556
-
       9 นางสาวสาริณี จิกจักร์ การตลาด /2556
-
       10 นางสาวพรพวรณษา ศรีธรรมมา การเงินการธนาคาร /2556
-
       11 นางสาวปรียานุช กวดไทย รัฐประศาสนศาสตร์ /2555
สนง.ส่งเสริมปกครองท้องถิ่งจ.นครพนม
นครพนม
       12 นางสาวลลิตา แพงน้อย การบัญชี /2556
บริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์ สกลนคร
สกลนคร
       13 นางสาวอุสุมา สุริยันต์ การจัดการทั่วไป/2556
-
       14 นางสาวพรพรรณ อินทรพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
-
       15 นายปริทัศน์ สมดีตี รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       16 นางสาวพรพรรณ พิมพ์สมแดง การจัดการทั่วไป/2556
-
       17 นางสาวอุไรวรรณ เพ่งพิศ การจัดการทั่วไป/2556
หจก.ร่วมมิตรการค้า
สกลนคร
       18 นายปริชาติ พิลาหลง รัฐประศาสนศาสตร์ /2555
อบตคำเขื่อนแก้ว
อำนาจเจริญ
       19 นางสาวสิริพร หาสิริ การเงินการธนาคาร /2556
-
       20 นางสาววนิดา โพธิมล รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
บจก กระบี่พันยาวี จำกัด
กระบี่
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า