โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นายภานุพงษ์ ปิ่นหอม รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
มุกดาหาร
       2 นางสาวพรรณราย ฮ่มภูงอย การบัญชี /2556
บริษัทเซเรบอส(ประเทศไทย)จำกัด
ชลบุรี
       3 นางสาวปิยะนุช พิพิทธภัณธ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
-
       4 นางสาววารุณี สระบัว การจัดการทั่วไป/2555
-
       5 นางสาวไอรัตดา นำสงค์ การจัดการทั่วไป/2556
Wolker
       6 นางสาวปิยัรัตน์ ป้องทอง การเงินการธนาคาร /2556
โรงพยาบาลตาหูจมูก
       7 นางสาวกัลลี พันธะ การตลาด /2556
บ้านคำอาฮวน
มุกดาหาร
       8 นางสาวภัสวลัญญ์ แสนโสภา การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
-
       9 นางสาวพัชจิรา จูมศรีสิงห์ การบัญชี /2556
บ.เล้งเส็งจำกัด
สกลนคร
       10 นายภานุมาส เดชทะสอน รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       11 นายวัฒน์ศักดิ์ นนธิราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       12 นางสาวภิญญา เพิ่มขึ้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       13 นางสาวปวีณา พ่อคำรัก การตลาด /2556
-
       14 นางสาวมลิวัลย์ ชาแสน การบัญชี /2556
เดอะมอลล์รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
       15 นางสาวพักต์พิไล ศรีคำดอน การเงินการธนาคาร /2556
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสกลนคร
สกลนคร
       16 นางสาวปวีณา ศักดฺปินานนท์ การจัดการทั่วไป/2556
-
       17 นางสาวปวีณา ปาวลี การบัญชี /2556
หจกรุ่งทรัพย์สินชัยเมเทอล
สมุทรสาคร
       18 นางสาวมณีนุช ดานธิกุล การบัญชี /2556
-
       19 นายพสิษฐ์ จำปา การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
มุกดาหาร
       20 นายพงศกร โคตรพรหม การบัญชี /2556
วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
มุกดาหาร
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า