โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวยุวรี ศรีลำพัง การบัญชี /2556
ร้านเกรียงไกรฮาร์ดแวร์ สกลนคร
สกลนคร
       2 นางสาวอารีรัตน์ สัพโส การจัดการทั่วไป/2556
เทศบาลตำบลบ้านข่า
นครพนม
       3 นางสาวมินตรา หอมไกรลาศ การบัญชี /2556
-
       4 นางสาวอาริษา สันสอน การจัดการทั่วไป/2556
-
       5 นางสาวผกาวดี ฤาแก้วมา รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
บริษัทประชาชื่นอิมเมจิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
       6 นางสาวยุพิน ดีดวงพันธ์ การเงินการธนาคาร /2556
วิทลัยอาชีพเลิงนกทา
ยโสธร
       7 นายอัศนีธ์ พรมพินิจ การจัดการทั่วไป/2556
-
       8 นายอำนาจ ทีผุย การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2555
-
       9 นางสาวเปรมฤดี โคสาสุ การเงินการธนาคาร /2556
อบจ.มุกดาหาร
มุกดาหาร
       10 นางสาวพัชรี สืบสุวรรณ์ การจัดการทั่วไป/2555
-
       11 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์สุดี การจัดการทั่วไป/2556
บจก.เล้งเส็ง
       12 นางสาวปุญชริสมิ์ อุคำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
       13 นายยุธนา ลศรีวัฒน์ การเงินการธนาคาร /2553
tot
สกลนคร
       14 นางสาววิจิตรา บุษมงคล การเงินการธนาคาร /2556
อบต.คำสร้างเที่ยง
กาฬสินธุ์
       15 นางสาวภิญญา เพิ่มขึ้น การจัดการทั่วไป/2556
-
       16 นางสาวยวิษฐา พันธะ การบัญชี /2556
บริษัทฮาดเนย์ประกันภัย จำกัด
มุกดาหาร
       17 นางสาวปาริชาติ ปาระลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       18 นางสาวไพวัลย์ มอญปาก การตลาด /2556
บิ๊กซี ราชดำริ
       19 นางวิสจิตรา เมืองโครตร การเงินการธนาคาร /2556
-
       20 นางสาวภัทรานิษฐ์ ทิพม่อม การบัญชี /2556
ศูนย์ขยายงานหมอเส็ง
สกลนคร
<< ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า