โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวไอรัตดา นำสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บ.วอคเกอร์ เอ็กซอสล์
ชลบุรี
       2 นางสาวทิพย์วรรณ แก้วน้ำคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บ้าน
สกลนคร
       3 นางสาวอุทัยวรรณ กิมอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
สกลนคร
       4 นางสาวจีรภา เทียนศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2554
-
       5 นางสาวณัชชา ต้นเกษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2555
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ
       6 นางสาวประไพวรรณ ทองตาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
กทม
กรุงเทพมหานคร
       7 นางสาวปิยะรัตน์ ป้องทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
โรงพยาบาลตาหูคอจมูก
กรุงเทพมหานคร
       8 นางสาวดุษฎี ตั้นสมเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2555
ซีอาร์ซี ไทวัสดุ(สกลนคร)
สกลนคร
       9 นางสาวดารณี ปัญญาพ่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
นครพนม
       10 นางสาวดารารัตน์ บุราณเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
กรุงเทพมหานคร
       11 นางสาวปวีนา พ่อคำฮัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
นครพนม
       12 นางสาวรุ่งฤดี คนไว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
       13 นางสาวกิตติกา คนไว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
OSG Thai Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร
       14 นางสาวกนกวรรณ คนไว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
dtac
ปทุมธานี
       15 นางสาวรุ่งนภา ประจักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บ.มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น
กรุงเทพมหานคร
       16 นายอัศนีย์ พรมพินิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2554
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
นครพนม
       17 นายอภิชาติ พิมพ์นนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2554
กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
       18 นางสาวกัลยรัตน์ วงศ์กะโซ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง
มุกดาหาร
       19 นางสาวกิตติยา โมคลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       20 นางสาวทัศมาลี แก้วดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2555
บ.กฎหมาย ดี เค จำกัด
นนทบุรี
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า