โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวพายุรี  คำเห็น การบัญชี /2556
-
       2 นางสาวปาริจิตร ลาดบาศรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
-
       3 นางสาวศิราภรณ์ จูมลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       4 นางสาวปะการัง จันทร์มาลา การบัญชี /2556
--
       5 นางสาวปะการัง จันทร์มาลา การบัญชี /2556
--
       6 นายวิษณุ พรหมศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บริษัท ออลล์เซ็นต์เตอร์
สกลนคร
       7 นางสาวปาริชาติ พูลทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
อบต.สำราญใต้
กาฬสินธุ์
       8 นางพัฒสาคร เมธาธนโชติอนันต์ การบัญชี /2556
-
       9 นายศักดิ์สิทธิ์ พันธ์ศรี การจัดการทั่วไป/2556
-
       10 นางสาวละอองดาว กิมา การบัญชี /2556
ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนจันทอุตมะยอง
ระยอง
       11 นางสาววิมลวรรณ คนคล่อง การบัญชี /2556
หจก.ทีดับบลิวซีอิมพอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ตจำกัด
มุกดาหาร
       12 นางสาวศศิกานต์ กาญลนมา การจัดการทั่วไป/2556
บริษัท พิจิตรเพชรมลเซ็นเตอร์คาร์ จำกัด
สกลนคร
       13 นางพัชรินทร์ พรหมเสนา การบัญชี /2556
-
       14 นางสาวลลิตา นามจันทร์ทา การตลาด /2556
ทรูช็อปมินิ
สกลนคร
       15 นางสาวลลิตา นามจันทร์ทา การตลาด /2556
ทรูช็อปมินิ
สกลนคร
       16 นางสาววิภารัตน์ จานแก่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       17 นางสาวพัชรา แสนภูวา การบัญชี /2556
-
       18 นายภาณุพงษ์ นนจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
--
       19 นางสาวศรีประภา แข็งแรง การจัดการทั่วไป/2556
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
มุกดาหาร
       20 นายวิทวัฒน์ เย็นวัฒนา การตลาด /2555
บ้านโคกกลาง
สกลนคร
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า